De zesde klas van 1970

"Die zesde klas van 1970 "


Er is meningsverschil over de vraag welke leerkracht we hadden in welk schooljaar. Sommigen zeggen dat wij in de tweede klas maar een deel van het jaar les hadden van juffrouw van Moorst en dat juffrouw Diepenmaat toen al onze klas overnam (?). Klopt onderstaand overzicht?


Klas Schooljaar Naam Leerkracht Opmerking


1    1964-1965    Juffrouw De Lange werd ziek

Juffrouw Gerhartl i.p.v. Juffroue De Lange

2    1965-1966    Juffrouw Moorst

3    1966-1967    Juffrouw Diepenmaat     Nieuwe juffrouw

4    1967-1968    Juffrouw Fekkes

5    1968-1969    Meester Evers

6    1969-1970    Meester Tijhaar